Landelijke traumaregistratie

De 10 aangewezen traumacentra hebben gezamenlijk de landelijke traumaregistratie (LTR) ontwikkeld met als doelstelling: het verzamelen en vastleggen van gegevens op landelijk niveau voor beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en bevordering van de traumazorg en het, onder voorwaarden, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Vanaf 2007 wordt een standaard set van gegevens van patiënten die acuut zijn opgenomen voor behandeling van hun letsel, vastgelegd in de LTR. De registratie biedt inzicht in de kenmerken van patiënten en hun letsels, de gang van de patiënt door de keten, het zorggebruik en de uitkomst van zorg. Inmiddels doen alle ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp en een groot deel van de ambulancediensten mee aan de LTR. Zo worden jaarlijks gegevens van ca. 75.000 klinische patiënten met letsel vastgelegd.