Landelijke traumaregistratie

Hartelijk welkom bij de e-learning over de landelijke traumaregistratie (LTR) die is opgezet door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). In deze e-learning leggen we je alles uit wat je moet weten omtrent de LTR zodat jij straks goed aan de slag kan in je nieuwe functie. Hieronder volgt kort de informatie over het doel van de e-learning, voor wie deze bedoeld is, wat praktische informatie en welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Doel

Nieuwe en huidige medewerkers die betrokken zijn bij de LTR door middel van een e-learning basiskennis te geven over de LTR om uniformiteit te creëren en het belang van goede registratie in te laten zien teneinde de datakwaliteit te verbeteren.

Voor wie

Iedereen die (nieuw) bij de LTR betrokken is/codering verricht (registratiemedewerkers, artsen, verpleegkundigen maar ook de mensen die de aanlevering van de data verzorgen).

Praktische informatie

Je kan door de e-learning gaan door in ieder hoofdstuk op de pijltjes rechtsboven te klikken. Na ieder hoofdstuk volgt een quiz. Indien je de meeste vragen goed hebt beantwoord, kan je aan het einde van de e-learning een certificaat van deelname downloaden. Je kan klikken op ‘bekijk vragen’ na afronding van een quiz om te zien waarom een antwoord goed of fout is.

Bedankt alvast voor je bijdrage aan de LTR en heel veel plezier gewenst!

Indien er technische vragen of inhoudelijke vragen zijn over deze e-learning of de LTR, kan je contact opnemen met het bureau LNAZ d.m.v. een mail te sturen naar secretariaatlnaz@lnaz.nl.

Niet ingeschreven

Cursus Includes

  • 9 Hoofdstukken
  • 5 Paragrafen
  • 8 Quizzen
  • Cursus Certificate